Chỉ là vì iu cái con gấu ko mặc quần “Winnie the Pooh” quá đi thôi nên Pao muốn có 1 nơi để gieo con virus nghiện Pooh đến mọi người, hehe <3
Pao Pooh’s Corner là nơi không chỉ để mua hàng, mà còn là nơi để chia sẻ, trao đổi về tình iu với con gấu không mặc quần “Winnie the Pooh” ^-^
Pao Pooh’s corner là nơi có nhìu nhìu thứ liên quan đến con gấu không mặc quần “Winnie the Pooh” ~-~, bạn muốn tìm gì về Pooh, hỏi Pao thử hen, bít đâu bất ngờ.