Gối tựa gấu Pooh

KT 40 x 30 cm

Hàng Thái – lông mềm mịn